Política de privasitat

  • Hidalgo
  • /
  • Política de privasitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Política de Privacitat

Javier Hidalgo Feyto (d'ara endavant Hidalgo Esport i Salut, la Web o el Lloc) informa els usuaris que les Dades de Caràcter personal que recull (per diferents mitjans tals com: Enquestes a l'interessat, formularis de petició d'informació, xats online i fonts accessibles al públic) són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen en el Registre d'activitats de tractament corresponents, titularitat d'Hidalgo Esport i Salut.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que si escau s'estableixi amb Hidalgo Esport i Salut, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies.

En aquells casos en què Hidalgo Esport i Salutfiguri com a Encarregat del Tractament assumeix les obligacions establertes en el RGPD a aquest efecte, i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable de tractament i que no els aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents als que figurin en el contracte celebrat a aquest efecte.

Així mateix, Hidalgo Esport i Salut informa que, en cas que així s'hagi autoritzat de forma expressa, podrà utilitzar les adreces de correu electrònic facilitades per vostè, per a mantenir-li informat de les seves novetats comercials i les seves diferents ofertes promocionals. Si, en qualsevol moment, vostè s'oposa a rebre comunicacions comercials, escriguem a l'adreça de correu electrònic info@hidalgoesportisalut.com indicant Baixa RGPD en l'assumpte. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.

L'usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la normativa vigent, d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, no ser objecte de decisions individualitzades i Oposició. L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: Plaça Ernest Lluch 3 1o-4a; O enviant un e mail a l'adreça a dalt indicada.

També pot exercitar aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que poden consultar en www.agpd.es

L'usuari del Lloc serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant el propietari de la web de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d'haver facilitat dades falses o de terceres persones sense mediar el seu consentiment per a això, el propietari de la web es reserva el dret a la destrucció immediata de les citades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars d'aquests.

Hidalgo Esport i Salut es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu haver de guardar-los i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per a evitar l'accés no autoritzat a les dades personals.

Si us plau, llegeixi detingudament aquesta declaració de privacitat abans d'usar aquest Lloc, coneixerà la forma en què processarem les seves dades personals i usem les cookies. L'ús d'aquest Lloc implica l'acceptació de la nostra política de privacitat. En cas contrari no usi aquest Lloc.

2. Canvis a la notra Política de Privacitat

Qualsevol canvi que en el futur puguem introduir en la nostra política de privacitat serà comunicat en aquesta pàgina. D'aquesta manera, podrà comprovar regularment les actualitzacions o canvis en la nostra política de privacitat.

3. Contactec

Responssable: Javier Hidalgo Feyto - NIF: 47970768J - Telèfon de contacte: 657573358

Correu electrònic: info@hidalgoesportisalut.com - Direcció postal: Plaça Ernest Lluch 3 1o-4a

També pot contactar amb nosaltres per a accedir a qualsevol informació personal que hàgim recollit a través d'aquest Lloc o per a exercir el seu dret de rectificació, bloqueig o anul·lació d'aquesta informació.

Consulti nostres Condicions d'Ús o Avís Legal per a conèixer totes les dades referents al propietari de la Web.

La Web realitza tots els esforços raonables per a assegurar que el contingut del Lloc cal i vigent.