Serveis

Que oferim

Embenat neuromuscular (kinesiotape)

Embenat propioceptiu sobre els músculs i la resta d'estructures que ens interessi amb la finalitat d'assistir i disminuir les tensions que actuen sobre les estructures lesionades. Es caracteritzen per permetre una mobilitat completa, al mateix temps que reforcen l'articulació o múscul lesionat.

Què és el kinesiotape?

Esparadrap elàstic composat per un conjunt de fils de cotó i adhesiu mèdic que s’adhereix a la pell. D’origen oriental, aquest embenat es col·loca estratègicament sobre la musculatura o estructura afectada per a recuperar-la d’una manera activa sense limitar moviments i mantenint un nivell òptim de circulació sanguínia. També actuen com a embenat limfàtic, prevenint el sobreus i ajudant a facilitar la circulació limfàtica les 24 hores del dia.

Beneficis del kinesiotape:

  • Disminució del dolor.
  • Millora de la mobilitat.
  • Disminució de la inflamació.
  • Protecció articular.
  • Millora la propiocepció.
  • Correcció de la postura.
  • Estimulació dels músculs hipotònics.
  • Inhibició dels músculs hipertònics.
  • No limita el gest esportiu.
  • Disminució d’edemes.